PHẠM QUỐC PHÁP

Avatar
PHẠM QUỐC PHÁP
Giảng viên, 2 years
Xem profile giảng viên khác
GV Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

GV Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Giảng viên, 2,5 years ex
Có khả năng đánh giá, chịu được áp lực tốt và có thể lan tỏa năng lượng của mình đến mọi người xung quanh!
Xem Profile
GV Hoàng Thị Hương Giang

GV Hoàng Thị Hương Giang

Giảng viên, 3 years ex
Sáng tạo, kết nối tốt, vì người hơn vì mình!
Xem Profile
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY
Hơn 5.000 đã tham gia học và thành công, giờ tới lượt bạn