Lịch khai giảng

Tên lớp Thời gian Khai giảng Địa chỉ học Đăng ký
Tech Pro A25 8h45 - 11h15 Sáng - Thứ 3 28/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
Tech Pro A24 8h45 - 11h15 - Sáng - Thứ 3 28/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
Tech Pro A23 18h - 20h30 - Tối - Thứ 2 27/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
Tech Pro A22 18h - 20h30 - Tối - Thứ 2 27/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
Tech Pro A21 14h30 -17h - Chiều - Thứ 2 27/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
Tech Pro A20 14h30 -17h-Chiều-Thứ 2 27/08/2018 25 Đường Văn Tiến Dũng, P. Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nôi Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAY
Hơn 5.000 đã tham gia học và thành công, giờ tới lượt bạn